Udział własny

Nasza Wypożyczalnia pobiera opłatę zwaną udziałem własnym, ( kaucja )W razie uszkodzenia samochodu, to Klient płaci pierwszą część naprawy. Przy szkodzie całkowitej z winy Klienta kaucja zostaje zatrzymana. Wysokość udziału własnego waha się w zależności od wielkości i klasy samochodu. Ponadto polisy przez nie obejmują: szyb, opon, podwozia, czy przypadku zagubienia kluczy, dokumentów, tablic rejestracyjnych.

Oczywiście wszystkie z wymienionych rzeczy powyżej możemy na Państwa życzenie ubezpieczyć dodatkowo.

Ubezpieczenie pojazdu Auto – Casco

Termin ten oznacza zniesienie odpowiedzialności finansowej najemcy za wszelkie uszkodzenia pojazdu lub jego części w przypadku zaistnienia kolizji. Zniesienie odpowiedzialności jest ograniczone do kwoty udziału własnego oraz nie obejmuje części szklanych, opon i holowania. Przykładowo udział własny najemcy podczas wynajmu wynosi 2000 złotych a przy szkodach do 2000 zł uszkodzenia pokrywane są z kaucji. W przypadku uszkodzeń powyżej wymaganego udziału własnego kaucja ulega przepadkowi.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

W każdym kraju obowiązuje minimalna stawka za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zawarcie ubezpieczenia powoduje zniesienie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierowała pojazdem w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej i wyrządziła szkodę poruszając się tym pojazdem. Jednocześnie ubezpieczenie to nie wyklucza odpowiedzialności finansowej osoby wynajmującej samochód do kwoty przekraczającej stawkę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Assistance/ 24 godzinna pomoc drogowa

Nasi dostawcy zapewniają 24 godzinną pomoc drogową na terenie kraju, oraz Europy. Informacje kontaktowe można zdobyć bezpośrednio w siedzibie naszej firmy.