Pracownik wypełnia protokół przyjęcia – przekazania samochodu oraz umowę najmu.
Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli , która:

  • ukończyła 25 lat
  • posiada ważne prawo jazdy od co najmniej roku
  • posiada ważny dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
  • wpłaci kaucję wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia, która jest równowartością udziału własnego w szkodzie.

Nasza oferta zawiera ubezpieczenie AC, OC, NNW oraz Assistance.

Samochody wypożyczane są na pełnej rezerwie paliwa. Lub ilość która jest w momencie wynajmu. Prosimy o zwrot w tej samej ilości.

Samochodami można poruszać się poza granicami RP (po terenie Unii Europejskiej) tylko po uzyskaniu zgody firmy FURMAN, natomiast poza granice wschodniej Europy tylko po uzyskaniu zgody potwierdzonej notarialnie.

W okresie od 1 listopada do 31 marca wszystkie samochody wyposażone są opony zimowe.

Chęć przedłużenia wynajmu musi być zgłoszona na 12 godzin przed terminem wygaśnięcia umowy.

W przypadku gdy samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Pożyczającego, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie. O kolizji lub uszkodzeniu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wypożyczalnię.

Opłata za wynajem oraz depozyt (kaucja) pobierane są z góry.

Ceny podane na stronie internetowej dotyczą tylko okresu wynajmu i nie obejmują wszystkich możliwych wariantów wypożyczenia (wydanie lub odbiór auta w dni wolne od pracy, w innej lokalizacji itp.).

Każdą rezerwację prosimy koniecznie potwierdzić drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Do podanych kwot doliczane jest 23% podatku VAT.

Samochody wynajmowane są czyste wewnątrz i z zewnątrz pojazdu. W przypadku oddania nie wyczyszczonego pojazdu z kaucji zostanie potrącona Kwota 50 zł za czyszczenie pojazdu.

Klient zobowiązany jest podczas użytkowania pojazdu do REGULARNEGO sprawdzania stanów płynów w pojeździe, stanu opon ewentualnego ich dokręcenia, w przypadku uszkodzeń które wynikają z niedopilnowania stanów płynów oraz poluzowanych kół w pełni odpowiada za nie klient.
Jest całkowity zakaz opuszczania wschodniej granicy LITWA UKRAINA ŁOTWA BIAŁORUŚ ROSJA, NA POZOSTAŁE KLIENT MUSI POSIADAĆ ZEZWOLENIE Z NASZEJ FIRMY.

UBEZPIECZENIE NIE POKRYWA OPON ,SZYB ,TAPICERKI, PLASTIKÓW WNĘTRZA POJAZDU, AKTÓW WANDALIZMU.

Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za wcześniej zwrócony samochód.