Jeżeli samochód używany do prowadzenia działalności gospodarczej, transportu do pracy, leczenia lub pozostałych istotnych czynności, brał udział w kolizji i został uszkodzony z winy innego kierującego, poszkodowanemu przysługuje wynajem samochodu zastępczego.

Koszty takiego wynajmu pokrywa firma ubezpieczeniowa sprawcy kolizji.

Warunkiem zwrotu kosztów jest udokumentowany dowód na to, że uszkodzony pojazd jest poszkodowanemu kierowcy niezbędny, a jego brak przyczyni się do poniesienia określonych strat finansowych, zdrowotnych albo moralnych.

* Przy wynajmie samochodu na czas naprawy ceny ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.